Innlogging Accelerator e-SPED

Her kan du som kunde, leverandør eller agent hos Accelerator logge deg inn for detaljert informasjon.
For innlogging må du ha brukernavn og passord som bestilles her eller ved å ringe vårt kundesenter 22 90 11 40.

Logg inn her

Ved hjelp av en nettløsning kan kunden selv legge inn ordre, kontrollere lagersaldo, hente ut ulike statistikker eller rapporter etc.

Ved å benytte vår varehotelltjeneste vil lagerkostnadene variere i tråd med behovet. Faste kostnader blir variable.

Våre varehotelløsninger kan tilbys alene eller integrert med våre andre løsninger som import, eksport, innlandsfrakt eller fortolling/spedisjon.

Accelerator tilbyr både lagerplass, lettmontasje før videredistribusjon og tilknyttede logistikkløsninger. Vårt effektive pallelager, som har plass til ca. 20.000 kubikkmeter med gods, er for mange en rimeligere og bedre løsning enn eget lagerhold.

 

Dagens supply Chain ( vareflyt) er en komplisert operasjon der det er en risiko for tap, skade og forsinkelse, til tross for en løpende bedring av kvalitet.

 

For all internasjonal transport gjelder de regler som er nedfelt i CMR-konvensjonen, som igjen er nedfelt i Norsk Lov om Veifraktavtaler. I Norden av fraktavtalen mellom transportør og oppdragsgiver, Nordisk Speditøforbunds Alminnelige Betingelser – den såkalte NSAB 2000.
Disse avtaler beskriver ansvarsforholdet mellom oppdragsgiver og fraktfører ( speditør )og som gjelder for begge partene. Som transportkjøper bør du sette deg inn i de aktuelle bestemmelser, der det økonomiske ansvar bl.a. er begrenset til maksimum 8,33 SDR pr.kilo, som tilsvarer ca. NOK 83,-. Ta kontakt med Accelerator for nærmere informasjon.

 

Vårt ansvar begrenser seg ved nasjonale transporter og lagring til maksimum 17 SDR pr.kilo, som tilsvarer ca NOK 170,-

 

Den beste måten å forsikre seg mot tap der vareverdien er høyere enn nevnte begrensninger er å tegne en Varetransportforsikring som dekker vareverdi, frakt og 10% imaginær fortjeneste.

Accelerator kan formidle vareforsikring for våre kunder. Dette må avtales i forkant av fraktene/lageroppdraget.

 

×