Innlogging Accelerator e-SPED

Her kan du som kunde, leverandør eller agent hos Accelerator logge deg inn for detaljert informasjon.
For innlogging må du ha brukernavn og passord som bestilles her eller ved å ringe vårt kundesenter 22 90 11 40.

Logg inn her

Det betyr at vi alltid kan velge det optimale tilbudet med hensyn til pris, transportmiddel, tidslukelevering, fremføringstid og sikkerhet.
Vi har motiverte kunnskapsrike medarbeidere som ivaretar våre kunders behov på en folkelig måte.

Accelerator AS ivaretar i dag mer enn 500 kunders behov for frakt- og andre logistikktjenester. Vi tilbyr både import/eksport, innlandsdistribusjon og 3PL/lagerløsninger, hver for seg, eller som et skreddersydd pakketilbud.

Alle transport- og lagringsoppdrag i regi av Accelerator AS utføres ihht NSAB2015 som er Nordisk Speditørforbund sitt til enhver tid gjeldene regelverk for transport, spedisjon og lagring.

×